Koolitaja portfoolio link asub ülal paremal :)

Inimese teekond siin maailmas on mänguline ja seda olenemata vanusest. Me õpime ja omandame kergemini mängides, õpitavat põnevusega läbi elades ja eelkõige hea ning karismaatilise mängujuhi/mängukaaslase toel.

Johan Huizinga tabas mängiva inimese (Homo Ludens) teolt juba ligi sajand tagasi.
Selle teadmise valguses ei ole meie kultuurkäitumine järgneva sajandi jooksul oluliselt muutunud. Usun, et mäng ja mängulisus on aidanud inimesi õppida juba aastatuhandeid tagasi. Mängu kergus, lihtsus ja arusaadavus loovad spontaansusest ja inspiratsioonist tulvil maailma. Maailma, mis ei vaja välist motivatsiooni tekitamist ja tagant torkimist. Usun, et igas mängus ja õppimises peitub maailm, mis on ilus ja hariv iga mängija jaoks...
Ants Kuningas 2020